Is a Leica iii Good? Pros, Cons + Leica iii Portraits (Models)

Is a Leica iii good or should I get a Leica M camera? Pro, Cons + Leica iii Portraits with Leica iia, iiig, iif, ic, if, Leica I Standard cameras